ჩვენ გვჯერა, რომ ინოვაციური სამკურნალო საშუალებების შექმნა აუცილებელი პირობაა

თანამედროვე მედიცინის მრავალი სერიოზული პრობლემების გადაწყვეტისათვის.

ჩვენი კომპანიის მეცნიერები იკვლევენ  ბუნებრივი წარმოშობის  ინოვაციური სამკურნალო საშუალებების

აღმოჩენისა და განვითარების გზებს. 

ჩვენი კომპანია

​ჩვენი კომპანიის საქმიანობის მიზანია, შევქმნათ ინოვაციური სამკურნალო საშუალებები, რომლებიც  უზრუნველყოფენ ადამიანების ჯანმრთელობას, ორგანიზმის გაახალგაზრდავებასა და სიცოცხლის გახანგრძლივებას.

ჩვენი ინოვაციები

კომპანია ალექსისმა პირველმა გამოიყენა მცენარეული წარმოშობის პოლიპეპტიდები და პეპტიდები, როგორც უსაფრთხო და მაღალი კლინიკური ეფექტურობის მქონე ინოვაციური სამკურნალო საშუალებები. მათ  მსოფლიოში ანალოგები არ გააჩნიათ.

ჩვენი საზრუნავი

ჩვენი საზრუნავი ყოველთვის ერთია:  დავაკმაყოფილოთ პაციენტების, ექიმების და ჯანდაცვის სისტემის მოთხოვნილებები.

Medical & Biological Scientific - Research Center“ALEXIS” LTD

© Alexis ltd. 2015. All Rights Reserved. The use of the information on this site is subject to the terms of our Legal Notice. This site is published by Alexis ltd, which is solely responsible for its contents. Product names are trademarks of Alexis ltd. This information is intended for use by our customers, patients, and healthcare professionals. Alexis ltd recognizes that the internet is a global communications medium; however, laws, regulatory requirements, and medical practices for pharmaceutical products vary from country to country. The prescribing information included here may not be appropriate for use outside Georgia.