კიბოს მკურნალობის სტატისტიკა

     სტატისტიკა    
  კლინიკური კვლევების შედეგები
 ონკოლოგიური დაავადებების მკურნალობა GA-40-ით

The Region of Eastern Europe (2009-20013)
www.your-chance.eur.hr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

რა განაპირობებს GA-40-ის უნიკალურობას და მაღალ სამკურნალო ეფექტურობას?
GA-40 მაღალ სამკურნალო ეფექტურობას და უნიკალურობას განაპირობებს მისი ორგანიზმზე აბსოლუტური უსაფრთხო მოქმედება და იმავდროულად 7 ძლიერი თერაპიული ეფექტის გამოვლინება, რომელთაგან 5 განპირობებულია მძლავრი ანტისიმსივნური შეტევით სიმსივნურ წარმონაქმნზე და 2 - ორგანიზმის დამცველი და აღმდგენელი - ანტიოქსიდანტური და დეტოქსიკაციური თვისებით.


GA-40 ორგანიზმისათვის სრულიად უსაფრთხოა.
GA-40 -ის კლინიკაში გამოყენების 20-წლიანმა გამოცდილებამ აჩვენა, რომ ის არ არის ტოქსიკური, არ გააჩნია უკუჩვენებები, გვერდითი მოვლენები, 40-ჯერადი თერაპიული დოზის გამოყენების პირობებშიც კი სრულიად უსაფრთხოა ორგანიზმისათვის.


 GA-40 კიბოს უჯრედებზე ახორციელებს შეტევას ერთდროულად 5 განსხვავებული მექანიზმით:

  1. GA-40 პირდაპირ და შერჩევითად მოქმედებს კიბოს უჯრედებზე და იწვევს მათ განადგურებას აპოპტოზის (უჯრედის პროგრამირებული თვითსიკვდილი) გზით.

  2. GA-40 პირდაპირ მოქმედებს ადამიანის მიელოიდურ ლეიკემიის უჯრედებზე და იწვევს მათ გარდაქმნას ნორმალურ მიელოიდურ უჯრედებად.

  3. GA-40 ააქტიურებს ადამიანის მონონუკლეალურ უჯრედებს და ასტიმულირებს მათ მიერ სიმსივნი ნეკროზის ფაქტორის (TNF-α) და ინტერფერონის (INF-Y) გენების აქტივაციას, სინთეზს და სეკრეციას ორგანიზმში. ეს ციტოკინები იწვევენ, ორგანიზმში არსებული სიმსივნური წარმონაქმნის კიბოს უჯრედების, განადგურებას აპოპტოზის გზით.

  4. GA-40 ააქტიურებს ორგანიზმის უჯრედული იმუნიტეტის ციტოტოქსიკურ T-უჯრედებს, ბუნებრივ მკვლელ უჯრედებს (NK-უჯრედებს), ციტოტოქსიკურ მაკროფაგებს და ციტოტოქსიკურ ნეიტროფილებს. აქტივირებული ციტოტოკსიკური უჯრედები ამოიცნობენ, გარს ერტყმიან და ანადგურებენ ორგანიზმში არსებულ კიბოს უჯრედებს.

  5. GA-40 გააჩნია ანტიანგიოგენური მოქმედება (ეფექტურობა 70%). პრეპარატი ბლოკირებას უკეთებს სიმსივნურ წარმონაქმნში ახალ სისხლძარღვთა წარმოქმნას, შედეგად კიბოს უჯრედებს არ მიეწოდებათ სასიცოცხლო მნიშვნელობის ჟანგბადი და საკვები ხდება მათი განადგურება. GA-40-ით სიმსივნურ წარმონაქმნში სისხლის მიმოქცევის ბლოკირება აჩერებს ორგანიზმში მეტასტაზების გავრცელებას სისხლის მიმოქცევის სისტემით.

GA-40-ის 7 ძლიერი თერაპიული ეფექტიდან 2-ის განმსაზღვრელია დეტოკსიკაციური და ანტიოქსიდანტური თვისება.
 

6. GA-40 -ის დეტოკსიკაციური მოქმედების უნარი - GA-40 იწვევს ნეიტროფილებისა და მაკროფაგების ფაგოციტოზის აქტივაციას, რაც უზრუნველყოფს მკურნალობის შედეგად დაშლილი სიმსივნური უჯრედების ფრაგმენტებისა და დაგროვილი ტოქსინების აქტიურ შთანთქმას და მათ ნეიტრალიზაციას. ასუფთავებს ორგანიზმს სხვადასხვა მიკრობებისაგან. ამგვარად, GA-40 უზრუნველყოფს ორგანიზმის დაცვას ინტოკსიკაციისაგან, რომელიც როგორც წესი შეინიშნება ონკოავადმყოფებში ტრადიციული მეთოდებით მკურნალობისას.


7. GA-40 -ის ანტიოქსიდანტური მოქმედების უნარი - GA-40 გააჩნია ძლიერი ანტიოქსიდანტური (თავისუფალი რადიკალების ნეიტრალიზაციის უნარი) და შესაბამისად ციტოპროტექტორული თვისებები. როგორც წესი თავისუფალი რადიკალები დიდი რაოდენობით წარმოიქმნება და გროვდება ორგანიზმში ქიმიო და რადიოთერაპიული მკურნალობის   შედეგად. თავისუფალი რადიკალები იწვევენ უჯრედებში მუტაციებს და ახალი ტიპის სიმსივნის განვითარებას.


GA-40 კლინიკური ეფექტურობა:
პირველი სტადია: ონკოპაციენტების GA-40-ით პერმანენტული და ხანგრძლივი მონოთერაპია, როდესაც სიმსივნური წარმონაქმნის ზომა არ აღემატება 1 სანტიმეტრს, იწვევს სიმსივნის სრულ რეგრესიას და პაციენტის სრულ გამოჯანმრთელებას. თუ სიმსივნის ზომა აღემატება 1 სანტიმეტრს, GA-40-ით მკურნალობა ქირურგიულ ჩარევამდე კომბინაციაში ქიმიო ან რადიოთერაპიასთან უზრუნველყოფს  ორგანიზმში არსებული ფარული მეტასტაზების რეგრესიას, სიმსივნის პირველადი კერის ზრდის სიჩქარის შენელებას, სტაბილიზაციას და სიმსივნის ნაწილობრივ რეგერესიას, ზომებში შემცირებით. GA-40–ის გამოყენება ქირურგიული ჩარევის შემდეგ პრაქტიკულად გამორიცხავს რეციდივის შემთხვევებს.
მეორე და მესამე სტადია: ონკოპაციენტების GA-40-ით მონოთერაპია, ან კომბინაციაში ქიმიო-და რადიოთერაპიასთან, იწვევს ფარული და ფიქსირებადი მეტასტაზების სრულ რეგრესიას, სიმსივნის პირველადი კერის ზრდის შეჩერებას, ნაწილობრივ რეგრესიას და ლოკალიზაციას, რაც უზრუნველყოფს პაციენტის გადაყვანას ოპერაბელურ მდგომარეობაში. GA-40–ის გამოყენება ქირურგიული ჩარევის შემდეგ პრაქტიკულად გამორიცხავს რეციდივის შემთხვევებს. GA-40-ით პერმანენტული და ხანგრძლივი თერაპია კომბინაციაში ქიმიო- და რადიოთერაპიასთან ხშირ შემთხვევაში იწვევს სიმსივნის სრულ რეგრესიას და პაციენტის სრულ გამოჯანმრთელებას.
მეოთხე სტადია: ტერმინალურ სტადიაზე, როდესაც ონკოპაციენტებს უწყდებათ ყოველგვარი მკურნალობა, GA-40-ით პერმანენტული და ხანგრძლივი მკუნალობა აუმჯობესებს ზოგად მდგომარეობას, ახანგრძლივებს სიცოცხლეს და აუმჯობესებს მის ხარისხს.

Medical & Biological Scientific - Research Center“ALEXIS” LTD

© Alexis ltd. 2015. All Rights Reserved. The use of the information on this site is subject to the terms of our Legal Notice. This site is published by Alexis ltd, which is solely responsible for its contents. Product names are trademarks of Alexis ltd. This information is intended for use by our customers, patients, and healthcare professionals. Alexis ltd recognizes that the internet is a global communications medium; however, laws, regulatory requirements, and medical practices for pharmaceutical products vary from country to country. The prescribing information included here may not be appropriate for use outside Georgia.