მოკლედ GA-40-ის შესახებ

ახალი იმუნოთერაპიული და ანტიკანცენოგენური პრეპარატი GA-40

წამოადგენს ერთ–ერთ ჩვენს მიერ დაპატენტებულ სამკურნალო

საშუალებას. ის წარმოადგენს ბიოქიმიური და ქრომატოგრაფიული

მეთოდებით იდენტიფიცირებულ პეპტიდების სტანდარტიზებულ

კომბინაციას. სამედიცინო პრაქტიკაში გამოიყენება უფერო საინექციო

ხსნარის სახით.


GA-40 დაპატენტებულია (პატენტი საქართველოში – P 2256); (ევროპატენტი –
WO2009136805A1).


გამომგონებელი და პატენტის მფლობელი: გიორგი იაგოს-ძე ალექსიძე

 

სახელმწიფო რეგისტრაცია საქართველოში - სერთიფიკატის სარეგისტრაციო ნომერი: № R- 014515; № R-015768., იმუნომოდულატორი - კოდი LO3A, სიმსივნის საწინააღმდეგო - L01C.

სახელმწიფო რეგისტრაცია უკრაინაში - სერთიფიკატის სარეგისტრაციო ნომერი: № UA/6435/01/01, იმუნომოდულატორი - კოდი LO3A; სიმსივნის საწინააღმდეგო - კოდი L01C

სახელმწიფო რეგისტრაცია ყირგიზეთში - სერთიფიკატის სარეგისტრაციო ნომერი: ser. P-2019-583 KP, № 7770, იმუნომოდულატორი - : კოდი LO3A; სიმსივნის საწინააღმდეგო - : კოდი L01C.

რუსეთის ფედერაცია – მიღებულია წინასარეგისტრაციო სერთიფიკატი RegNx: 114917 RegWorkNx: 55746 AS.

 

GA-40 –მა გაიარა წინაკლინიკური და კლინიკური გამოცდები შემდეგ ორგანიზაციებში:

სამედიცინო–ბიოლოგიური სამეცნიერო–კვლევითი ცენტრი – კომპანია «Alexis» შპს.

ღვამიჩავას სახელობის ონკოლოგიის ეროვნული ცენტრი.

თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის კლინიკური ექსპერიმენტული კვლევითი ინსტიტუტი.

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს თბილისის N 1 კანისა ვენერიულ სნეულებათა დისპანსერი.

უკრაინის მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ექსპერიმენტული პათოლოგიის, ონკოლოგიისა და რადიობიოლოგიის ინსტიტუტი.

უკრაინის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიოქიმიის კათედრა.

ბუკოვინის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი, ჩერნოვცი, უკრაინა.

უკრაინის სამედიცინო აკადემიის ონკოლოგიური ცენტრი, უკრაინა.

უკრაინის მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის პალადინის სახელობის უჯრედული სასიგნალო მექანიზმების ლაბორატორია.

რუსეთის ფედერაციის ჯანდაცვის სამინისტროს ფიზიკური ქიმიის სამედიცინო კვლევითი ინსტიტუტი, რუსეთის ფედერაცია.

რუსეთის ფედერაციის სამედიცინო უნივერსიტეტის ფარმაკოლოგიის განყოფილება, რუსეთის ფედერაცია.

ფარმაცევტული კომპანია  ოცუკა, იაპონია.

ტოკუშიმას უჯრედული ტექნოლოგიების ინსტიტუტი, იაპონია.

ფუჯის წინაკლინიკური კვლევების მემორიალური ინსტიტუტი, ბივაკო, იაპონია.

ახალი პრაპარატებისა და უსაფრთოების შეფასების კვლევების ინსტიტუტი, ტოკუშიმა, იაპონია.

ვაშინგტონის უნივერსიტეტი, სამედიცინო სკოლა, კიბოს კვლევების ლაბორატორია, პათოლოგიის განყოფილება, სიეტლი, აშშ.                                 რა განაპირობებს GA-40-ის უნიკალურობას და მაღალ სამკურნალო ეფექტურობას ?

 

GA-40 მაღალ სამკურნალო ეფექტურობას და უნიკალურობას განაპირობებს მისი ორგანიზმზე აბსოლუტური უსაფრთხო მოქმედება და იმავდროულად 7 ძლიერი თერაპიული ეფექტის გამოვლინება, რომელთაგან 5 განპირობებულია მძლავრი ანტისიმსივნური შეტევით სიმსივნურ წარმონაქმნზე და 2 - ორგანიზმის დამცველი და აღმდგენელი - ანტიოქსიდანტური და დეტოქსიკაციური თვისებით.


                                                                       GA-40 ორგანიზმისათვის სრულიად უსაფრთხოა.

GA-40 -ის კლინიკაში გამოყენების 20-წლიანმა გამოცდილებამ აჩვენა, რომ ის არ არის ტოქსიკური, არ გააჩნია უკუჩვენებები, გვერდითი მოვლენები, 40-ჯერადი თერაპიული დოზის გამოყენების პირობებშიც კი სრულიად უსაფრთხოა ორგანიზმისათვის.

                                         GA-40 კიბოს უჯრედებზე ახორციელებს შეტევას ერთდროულად 5 განსხვავებული მექანიზმით:

1. GA-40 პირდაპირ და შერჩევითად მოქმედებს კიბოს უჯრედებზე და იწვევს მათ განადგურებას აპოპტოზის (უჯრედის პროგრამირებული თვითსიკვდილი) გზით.


 

 

 

2. GA-40 პირდაპირ მოქმედებს ადამიანის მიელოიდურ ლეიკემიის უჯრედებზე და იწვევს მათ გარდაქმნას ნორმალურ მიელოიდურ უჯრედებად.


3. GA-40 ააქტიურებს ადამიანის მონონუკლეალურ უჯრედებს და ასტიმულირებს მათ მიერ სიმსივნის ნეკროზის ფაქტორის (TNF-α) და ინტერფერონის (INF-Y) გენების აქტივაციას, სინთეზს და სეკრეციას ორგანიზმში. ეს ციტოკინები იწვევენ, ორგანიზმში არსებული სიმსივნური წარმონაქმნის კიბოს უჯრედების, განადგურებას აპოპტოზის გზით.


4. GA-40  ააქტიურებს ორგანიზმის უჯრედული იმუნიტეტის ციტოტოქსიკურ T-უჯრედებს (CTL), ბუნებრივ მკვლელ უჯრედებს (NK-უჯრედებს), ციტოტოქსიკურ მაკროფაგებს (MF) და ციტოტოქსიკურ ნეიტროფილებს (NF). აქტივირებული ციტოტოკსიკური უჯრედები ამოიცნობენ, გარს ერტყმიან და ანადგურებენ ორგანიზმში არსებულ კიბოს უჯრედებს.


 

5. GA-40 გააჩნია ანტიანგიოგენური მოქმედება (ეფექტურობა 70%). პრეპარატი ბლოკირებას უკეთებს სიმსივნურ წარმონაქმნში ახალ სისხლძარღვთა წარმოქმნას, შედეგად კიბოს უჯრედებს არ მიეწოდებათ სასიცოცხლო მნიშვნელობის ჟანგბადი და საკვები ხდება მათი განადგურება. GA-40-ით სიმსივნურ წარმონაქმნში სისხლის მიმოქცევის ბლოკირება აჩერებს ორგანიზმში მეტასტაზების გავრცელებას სისხლის მიმოქცევის სისტემით.

 

               

 

 

 

 

             

 

 

 GA-40-ის 7 ძლიერი თერაპიული ეფექტიდან 2-ის განმსაზღვრელია დეტოკსიკაციური და ანტიოქსიდანტური თვისება.


GA-40 -ის დეტოკსიკაციური მოქმდების უნარი
6. GA-40 იწვევს ნეიტროფილებისა (NF) და მაკროფაგების (MF) ფაგოციტოზის აქტივაციას, რაც უზრუნველყოფს მკურნალობის შედეგად დაშლილი სიმსივნური უჯრედების ფრაგმენტებისა და დაგროვილი ტოქსინების აქტიურ შთანთქმას და მათ ნეიტრალიზაციას. ასუფთავებს ორგანიზმს სხვადასხვა მიკრობებისაგან, ასუფთავებს სისხლს. ამგვარად, GA-40 უზრუნველყოფს ორგანიზმის დაცვას ინტოკსიკაციისაგან, რომელიც როგორც წესი შეინიშნება ონკოავადმყოფებში ტრადიციული მეთოდებით მკურნალობისას.

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

GA-40 -ის ანტიოქსიდანტური მოქმედების უნარი
7. GA-40 გააჩნია ძლიერი ანტიოქსიდანტური (თავისუფალი რადიკალების ნეიტრალიზაციის უნარი) და შესაბამისად ციტოპროტექტორული თვისებები. როგორც წესი თავისუფალი რადიკალები დიდი რაოდენობით წარმოიქმნება და გროვდება ორგანიზმში ქიმიო და რადიოთერაპიული მკურნალობის შედეგად. თავისუფალი რადიკალები იწვევენ უჯრედებში მუტაციებს და ახალი ტიპის სიმსივნის განვითარებას.

GA-40 გააჩნია ორგანიზმიდან მძიმე მეტალები გამოდევნის უნარი.


 

GA-40 კლინიკური ეფექტურობა


პირველი სტადია: ონკოპაციენტების GA-40-ით პერმამენტული და ხანგრძლივი მონოთერაპია, როდესაც სიმსივნური წარმონაქმნის ზომა არ აღემატება 1 სანტიმეტრს, იწვევს სიმსივნის სრულ რეგრესიას და პაციენტის სრულ გამოჯანმრთლებას. თუ სიმსივნის ზომა აღემატება 1 სანტიმეტრს, GA-40-ით მკურნალობა ქირურგიულ ჩარევამდე კომბინაციაში ქიმიო ან რადიოთერაპიასთან უზრუნველყოფს ორგანიზმში არსებული ფარული მეტასტაზების რეგრესიას, სიმსივნის პირველადი კერის ზრდის სიჩქარის შენელებას, სტაბილიზაციას და სიმსივნის ნაწილობრივ რეგერესიას, ზომებში შემცირებით. GA-40–ის გამოყენება ქირურგიული ჩარევის შემდეგ პრაქტიკულად გამორიცხავს რეციდივის შემთხვევებს.

მეორე და მესამე სტადია: ონკოპაციენტების GA-40-ით მონოთერაპია, ან კომბინაციაში ქიმიო-და რადიოთერაპიასთან, იწვევს ფარული და ფიქსირებადი მეტასტაზების სრულ რეგრესიას, სიმსივნის პირველადი კერის ზრდის შეჩერაბას, ნაწილობრივ რეგრესიას და ლოკალიზაციას, რაც უზრუნველყოფს პაციენტის გადაყვანას ოპერაბელურ მდგომარეობაში. GA-40–ის გამოყენება ქირურგიული ჩარევის შემდეგ პრაქტიკულად გამორიცხავს რეციდივის შემთხვევებს. GA-40-ით პერმამენტული და ხანგრძლივი თერაპია კომბინაციაში ქიმიო- და რადიოთერაპიასთან ხშირ შემთხვევაში იწვევს სიმსივნის სრულ რეგრესიას და პაციენტის სრულ გამოჯანმრთელებას.

მეოთხე სტადია: ტერმინალურ სტადიაზე, როდესაც ონკოპაციენტებს უწყდებათ ყოველგვარი მკურნალობა, GA-40-ით პერმამენტული და ხანგრძლივი მკუნალობა აუმჯობესებს ზოგად მდგომარეობას, ახანგრძლივებს სიცოცხლეს და აუმჯობესებს მის ხარისხს.

GA-40-ის მოქმედება, ორგანიზმის იერარქიულად ურთიერთდაკავშირებულ იმუნურ სისტემაზე, ინიცირებს მისი მრავალფეროვანი ფარმაკოლოგიური ფუნქციების გამოვლენას, რომელიც საფუძვლად უდევს GA-40-ის სამკურნალო თვისებების ფართო სპექტრს, მაღალ თერაპიულ ეფექტურობას და უსაფრთხო მოქმედებას.


შესაბამისად GA-40-ს მაღალი სამკურნალო ეფექტი გააჩნია 50-მდე არა ონკოლოგიურ იმ დაავადებებზე, რომლებიც დამოკიდებულნი არიან ორგანიზმის უმუნურ პასუხზე და ექვემდებარებიან იმუნოთერაპიას.
კლინიკურმა გამოცდებმა გამოავლინეს, რომ GA-40 შეიძლება რეკომენდირებულ იქნას შემდეგი დაავადებების სამკურნალოდ: იმუნოდეფიციტების, ვირუსული დაავადებები - ვირუსული ჰეპატიტები (В, С, D, B+ C, F..), არავირუსული ჰეპატიტეტბი - ციროზი, ჰერპესი, აპვ (ადამიანის პაპილომის ვირუსი), პაპილომები, კანდილომები, პოლიპები, ცისტები, ტრიქომონიოზი, მენინგიტი, პოდაგრა, სკლეროდერმია, ლეიკოპლაკია, ლეიკოპენია, ერითროპენია, თრომბოპენია, პოსტინფარქტის, პოსტინსულტის და ოპერაციის შემდგომი რეაბილიტაცია, ტუბერკულოზი, პროსტატიტი, გლომერულონეფრიტი, ქრონიკული ქოლეცისტიტი, მიკრო და მაკროანგიოპათიების პროფილაქტიკა, ქრონიკული ანთებითი დაავადებები, ალერგია, ბრონქიალური ასთმა, კუჭნაწლვის ტრაქტის დაავადებები, ავტოიმუნური დაავადებები, დიაბეტი, ქრონიკული გასტრიტი, ნევრასტენია, ფილტვების ქრონიკული ინფექციები, დიარეა, სისხლის სუსტი კორონალური ნაკადი, ცერებრალური ათეროსკლეროზი, ენდოკრინოლოგიური დარღვევები, მენსტრუალური ციკლის დისბალანსი, მენსტრუალური ციკლის დარღვევები, იმპოტენცია, იმუნოლოგიური უშვილობა, ორგანიზმის სისუსტე, მიასტენია, ადრეული სიბერის პრობლემები (გაახალგაზრდავება და სიცოცხლის გახანგრძლივება).

​იმუნოთერაპიული და ანტიკანცეროგენური პრეპარატი GA-40 გამოიყენება უკვე 15 წელია და არა მხოლოდ საქართველოში, არამედ მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში. დღეს ჩვენ შეგვიძლია დარწმუნებით ვთქვათ, რომ ჩვენი ინოვაციური პრეპარატებით მკურნალობა მძიმედ დაავადებულ უამრავ ადამიანს აძლევს ჯანმრთელი და ხანგრძლივი სიცოცხლის იმედს.


ჩვენ ვიმედოვნებთ, რომ თქვენ აღმოაჩინეთ, თუ რაოდენ ეფექტურია GA-40 იმუნური სისტემის აღდგენისა და გაძლიერებისათვის, რამდენად ეფექტურია კიბოსთან და სხვა მძიმე სნეულებების პრევენციის, პროფილაქტიკისა და მათთან ბრძოლაში.

Mechanism of GA-40 Action
GA-40 & Liver Cirrhosis

Medical & Biological Scientific - Research Center“ALEXIS” LTD

© Alexis ltd. 2015. All Rights Reserved. The use of the information on this site is subject to the terms of our Legal Notice. This site is published by Alexis ltd, which is solely responsible for its contents. Product names are trademarks of Alexis ltd. This information is intended for use by our customers, patients, and healthcare professionals. Alexis ltd recognizes that the internet is a global communications medium; however, laws, regulatory requirements, and medical practices for pharmaceutical products vary from country to country. The prescribing information included here may not be appropriate for use outside Georgia.