top of page
book-ga-40_orig.jpg

პროდუქტის დეტალები:
რბილი ყდა: 588 გვერდი
გამომცემლობა: გერმანიის აკადემიური გამომცემლობა LAP LAMBERT Academic Publishing House (12 თებერვალი, 2014 წ.).
ენა: ინგლისური
ISBN-10: 3659522384 
ISBN-13: 978-3659522383

 "GA–40 ახალი იმუნოთერაპიული და ანტიკანცეროგენული პრეპარატი"

ავტორი - გიორგი ალექსიძე

წიგნში წარმოდგენილი ინფორმაცია ეძღვნება ახალ იმუნოთერაპიულ და ანტიკარცენოგენულ სამკურნალო პრეპარატს GA-40–ს (მცენარეული წარმოშობის პეპტიდურ კომპლექსს). წიგნი შედგება ორ ძირითად ნაწილისაგან. წიგნის პირველი ნაწილი (მოკლედ GA–40–ის შესახებ) განკუთვნილია ფართო აუდიტორიისათვის და მასში მოკლე და მისაწვდომი დასკვნების სახით წარმოდგენილია წინაკლინიკური და კლინიკური კვლევების შედეგები. აქვე, კვლევების შედეგებისა და GA-40–ის მოქმედების მექანიზმების აღქმის გასაადვილებლად, გამოყენებულია ჰიპოთეტური სქემები. წიგნის პირველ ნაწილში წარმოდგენილი მასალა ხელმისაწვდომია მკითხველისათვის, რომელსაც არა აქვს სპეციალური მეცნიერული განათლება.


​წიგნის მეორე მეორე ნაწილი (GA–40–ის კვლევების მიმოხილვა) მკაცრად მეცნიერულია. მასში აღწერილია წინაკლინიკური და კლინიკური კვლევების შედეგები. ისინი შეიცავენ ინფორმაციას GA-40-ის უსაფრთხოების, მისი იმუნომოდულატორული, ანტიანგიოგენეზური, ანტიოქსიდანტური, ანტიკარცენოგენული, ანტიჰეპატიტური, ტუბერკულოზის, პროსტატიტის და დიაბეტის საწინააღმდეგო მოქმედების შესახებ.
ავტორი დარწმუნებულია, რომ უახლოეს მომავალში მცენარეული პეპტიდებს შეუძლიათ გახდნენ უსაფრთხო და მაღალეფექტური, სამკურნალო პრეპარატების ახალი თაობა.

დააჭირეთ აქ, იხილეთ წიგნი Amazon-ზე

Book nefrin last 1.JPG

 

 

 Pishak, V. P., Rogovoy M. V. “Pathophysiology of the Chronicle Nephritic Masugi”. Book, Chernivci, “Mistro”, 1008, 168 pages, 2011.

მონოგრაფიაში წარმოადგენილია ზოგადი თეორიული ხასიათის დასკვნები, წარმოდგენილია ასევე ტუბულო-ინტერსტიციული სინდრომის პათოგენეზის პროცესებთან დაკავშირებული პრობლემების გადაწყვეტის ახალი გზები (ქრონიკული ნეფრიტი მასუგის).

წარმოდგენილია კვლევის შედეგები სადაც დასტურდება, რომ პრეპარატი GA-40 ქრონიკული მასუგის ნეფრიტის დროს ტუბულო-ინტერსტიციული სინდრომის განვითარების პირობებში აჩვენებს დამცავ ეფექტს. პრეპრატი GA-40 არეგულირებს და აბალანსებს პროცესებს თირკმლის დვრილების ქერქოვან ნივთიერებაში, რაც გამოიხატება თირკმელზედა ჯირკვალში შემაერთებელი ქსოვილის გავრცელების პროცესების შეჩერებით და პრევენციით; GA-40 ობტურირებს პროცესებს თირკმლის დვრილების დონეზე და აფერხებს გლომერულოსკლეროზის განვითარებას.

GA-40–ის წინაკლინიკური და კლინიკური გამოცდების შედეგები წარმოდგენილია სამ დისერტაციაში:

 

 1. ს. ა. ლისენკო. დისერტაცია მედიცინის მეცნიერებათა კანდიდატის სამეცნიერო ხარისხის მოსაპოვებლად. „სიმსივნეების მიკროცირკულატორული კალაპოტის მდგომარეობა ფიტოპრეპარატ GA-40–ის ზეგავლენით“. დისერტაცია შეიცავს 170 გვერდს. დისერტაციის თემაზე გამოქვეყნებულია 17 სტატია. რ. ე. კავეცკის სახელობის ექსპერიმენტული ონკოლოგიისა და რადიობიოლოგიის ინსტიტუტი. კიევი, 2009 წ.

 2. ა. ბ. პოპოვიჩი. დისერტაცია მედიცინის მეცნიერებათა კანდიდატის სამეცნიერო ხარისხის მოსაპოვებლად. „ღვიძლისა და თირკმელების ფუნქციურ–სტრუქტურული ცვლილებები მწვავე ჰიპოქსიის დროს“. დისერტაცია შეიცავს 205 გვერდს. დისერტაციის თემაზე გამოქვეყნებულია 14 სტატია. სახელმწიფო უმაღლესი სასწავლებელი „ტერნოპოლის ი. ი. გორბაჩევსკის სახელობის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი“. უკრაინის ჯანდაცვის სამინისტრო. ტერნოპოლი, უკრაინა, 2010 წ.

 3. ვ. გ. სავკა. დისერტაცია მედიცინის მეცნიერებათა კანდიდატის სამეცნიერო ხარისხის მოსაპოვებლად. „თირკმლის ფუნქციურ–სტრუქტურული მდგომარეობის კომპლექსური პათოფიზიოლოგიური და კორელაციურ–ოპტიკური კველვა ტუბულო–ინტერსტიციალური სინდრომის განვითარების პირობებში“. დისერტაცია შეიცავს 170 გვერდს. დისერტაციის თემაზე გამოქვეყნებულია 15 სტატია. ბუკოვინის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი. ჩერნოვცი, უკრაინა, 2010 წ.

 

 

 

 

2014 წლის 27–29 ოქტომბერს „ექსპოცენტრი“ მოსკოვში მასპინძლობდა 

მე–8 საერთაშორისო ფორუმს - "RosBioTech-2014".
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GА-40–ის წინაკლინიკური და კლინიკური გამოცდების შედეგები წარმოდგენილია 65 სამეცნიერო პუბლიკაციასა და ორ ათეულ დასკვნაში:

 

 1. Giorgi Alexidze. “A New Immunotherapeutic and Anti-cancer Drug GA-40”. Book, LAMBERT Academic Publishing. Germany, 488pp. 2014.

 2. Pishak, V. P., Rogovoy M. V. “Chronical Nephritic Pathophysiology”. Book, Chernivci, “Mistro”, 1008, 168 pages, 2011.

 3. Dissertation for Ph.D. of medical science. Lysenko S. A. “GA-40’s effects on cancer micro-circulator channel distribution”. The dissertation is 170 pages long. 17 articles have been published based on this dissertation. Kavecki Institute of experimental oncology, and radio-biology. Kiev, Ukraine, 2009.  

 4. Dissertation for Ph.D. of medical science. Popovich, A. B. “Liver and kidney functional-structural changes with severe hypoxia”. The dissertation is 205 pages long.  14 scientific articles have been published based on this dissertation. I. I. Gorbachovski Ternopol state medical university. Ternopol, Ukraine, 2010.

 5. Dissertation for Ph.D. of medical science. B.G. Savka. “Liver functional—morphological behavior with interstitial tubule disease”. The dissertation is 170 pages long. 15 articles have been published based on this dissertation. The Bukuvinski state medical university of Ukraine. Chernovci, Ukraine, 2010.

 6. Г. Думбадзе (Академик  АНГ, Директор Института), Т. Хушиташвили, И. Шубладзе. Отчет Доклинического Изучение препарата ГА-40.  «Изучение безопастности действия ГА-40 на организм по широкой программе».   Научно-Исследовательском  Институте  Экспериментальной  и  Клинической Медицины  Тбилисского  Государственного  Медицинского  Университета,  Тбилиси,  Грузия,  1994 , стр. 1 –221.

 7. Ю.М.Лапухин (Академик РАМН РФ, проф.). Директор института), А.К. Мартынов (к.м.н., Зав. Лаборатории). Отчет Доклинического Изучение препарата ГА-40.  «Изучение безопастности и обшетоксического действия  GA-40 согласно руководству пл экспериментольному (доклиническому) изучению новых фармакологических препаратов». Фармаколгическом  Отделение  Государственного Медицинского Университета Российской Федерации; Научно-Исследовательском  Институте  Физико-химической Медицины  Минздрава  Российской  Федерации,  Москва,  Российская  Федерация, стр. 1 – 264. 2005.

 8. Ю.М.Лапухин (Академик РАМН РФ, проф., Директор института), А.К. Мартынов (к.м.н., Зав. Лаборатории).  Отчет Доклинического Изучение препарата ГА-40. «Изучения Иммуномодуляторной Активности ГА-40». Фармаколгическом  Отделение  Государственного Медицинского Университета Российской Федерации; Научно-Исследовательском  Институте  Физико-химической Медицины  Минздрава  Российской  Федерации,  Москва,  Российская  Федерация, стр. 1 – 120. 2005.

 9. Г. Думбадзе (Академик  АНГ, Директор Института), Т. Хушиташвили, И. Шубладзе. Отчет Доклинического Изучение препарата ГА-40. Отчет Доклинического Изучение препарата ГА-40. «Изучения Иммуномодуляторной Активности ГА-40. Научно-Исследовательском  Институте  Экспериментальной  и  Клинической Медицины  Тбилисского  Государственного  Медицинского  Университета,  Тбилиси,  Грузия,  1994 , стр. 1 –33.

 10. Gagua R., Vepkhvadze R. Materials of Clinical Trials of the GA-40 Scientific Oncological Center of Georgia, 17.05. 1995 under the No. 409-411. The conclusion No. 340 of 11.09.96.

 11. Gagua R., Vepkhvadze R. Materials of Clinical Trials of the GA-40 Scientific Oncological Center of Georgia, the conclusion No. 2003/200 of 03.11.97

 12. Gagua R., Vepkhvadze R. Materials of Clinical Trials of the GA-40 Scientific Oncological Center of Georgia, the conclusion No. 6000-288 dated 11.10.97.

 13. Ю.М.Лапухин (Академик РАМН РФ, проф.). Директор института., А.К. Мартынов (к.м.н., Зав. Лаборатории). Отчет Доклинического и Клинического Изучение препарата ГА-40.  «Изучение Молекулярных Механизмов Действия ГА-40. Фармаколгическом  Отделение  Государственного Медицинского Университета Российской Федерации; Научно-Исследовательском  Институте  Физико-химической Медицины  Минздрава  Российской  Федерации,  Москва,  Российская  Федерация, стр. 1 – 110. 2005.

 14. Bashtan V.P., Kaydashev I.P., Aykyan A.Z. Dutsenko N. L. Clinical Trials of the GA-40. “The inducer of apoptosis  GA-40 immunomodulator in the complex cancer therapy of the mammary gland". The highest state educational institution of Ukraine, Ukrainian medical academy, Poltava, Ukraine, 2010.

 15. L.P.Chibisov, V.A.Boldyrev, Z.V.Shepil. Clinical Trials of the GA-40. The inducer of apoptosis  GA-40 In schemes of therapy of the neck cancer of the uterus: “Iimmunocorrective effect and the directed modeling of initial radiosensitivity of a tumor”. Lugansk regional oncological clinic.2009.

 16. Yakimov T.P., Kartashov S. M., Skritskaya T.V. Kalayeva A.G. Clinical Trials of the GA-40 “The comparative morphological characteristic of a cancer endometrium before and after application of preparation GA-40”. Kharkiv medical academy of the post.degree education.2007.

 17. E.V.Rogovoy, L.G. Arhipov, I.L.Muravyev, A.V. Popovich. The pathophysiological analysis of effects of the preparation GA-40 and the anti-oxidant ionol on sharp hemic hypoxia during the research of various parts of rats by the vegetative and resonance test  +". Chair of physiology Bukovinsky State Medical University, Chernivtsi, Ukraine.2008.

 18. A.M Pechonka.  Clinical Trials of the GA-40. “ Application of the preparation  GA-40 at various hepatitis C”.The Kiev Medical Institute named after Bogomolts Department Infectious Diseases. 17.11.12.

 19. Doikovich I.T. “Treatment of oncological diseases and benign new growths by means of an immunotherapeutic medical preparation GA-40 with anti-cancerogenic properties”. The statistics of treatment are given on the basis of results of clinical tests during the period from 2009-2011. The center of quantum and genetic medicine - Zagreb, Croatia. 2011.

 20. G. Aleksidze, T.Kandashvili, N. Aleksidze, D. Gordeladze, M. Dvali. The immunological shifts caused by toxic Patopopathies, the induced xenobiotics, and the possibilities of their correction. International Journal on Immunorehabilitation.  2004.

 21. P. V. Doroshchenko. “ Clinical Trials of the GA-40.“Experience of application of the preparation  GA-40 at virus hepatitis C ”. Odesa, Ukraine. 2010.

 22.  В.Ф.Коноваленко, Т.А.Тарасова. Клинические испытания. “Перспективы неадьювантного лечения препаратом ГА-40 больных меланомой кожи”. Институт онкологии АМН Украины.2012.

 23. Кукушкина М.М.  Шумилина К.С. Клинические испытания. “Исследования эффективности препарата ГА-40 при лечении больных меланомой кожи”.    Национальный институт рака , научно-исследовательское отделение  опухолей кожи и мягких тканей,  научно-исследовательская лаборатория клинической иммунологии.  Научно-исследовательское отделение опухолей кожи и мягких тканей Украина, 03022, г. Киев, ул. Ломоносова 33/43.

 24. Л.П. Чибисов, В.А. Болдырева, З.В. Шепиль . Клинические испытания.” Индуктор апоптоза ГА-40 в схемах терапии рака шейки маткию. иммунокорригирующий эффект и направленное моделирование исходной радиочувствительности опухоли”.  Луганский областной онкологический диспансер.2011.

 25. П.В. Дорощенко. Клинические испытания. “Препарат GA-40 в базисной терапии больных вирусными гепатитами”. Главный врач МДЦ «Добробут» врач высшей категории г. Одесса. Украина.

 26. Л. Вашакидзе, В. Торонджадзе, К. Барбакадзе, М. Гачечиладзе, Н. Соломония. Клинические испытания. “GA-40” в иммунотерапии резистентного туберкулеза   (MDRTB) легких. Национальный Центр Туберкулеза и Болезней Легких, Тбилиси, Грузия.

 27. Л. Вашакидзе, И. КАЛАНДАДЗЕ “Клинические исследования препарата “GA-40”  с целью оценки его   клинической эффективности и безопасности”. Национальный Центр Туберкулеза и Болезней Легких, Тбилиси, Грузи 2010.

 28. Георгий Бочоришвили  “Результаты клинических исследований GA–40" Директор исследовательского направления “Национального урологического центра. Ал. Цулукидзе” доктор медицинских наук, профессор, координатор клинического исследования 30.12.2009.

 29. Alexidze G., Pirtzkalaishvili D., Gagua r., Vepkhvadze R. A new anticancerogenic and immunomodulating Preparation GA-40. International Scientific Conference, Actual Problems of  Bilogy and Medicine. Collection of Works. Tbilisi,  pp.315-320, 2001.

 30. Alexidze G., Dumbadze G., Chakhunashvili G., Moictsrapishvili M., Karchvadze R., Nioradze I., Avaliani A. Preclinical Evaluating Means of Safety of GA-40. Scientific-Research Center of Molecular Biomedicine “Neobios”, Scientific Research Institute of Experimental and Clinical Medicine of the Tbilisi State Medical University. First Congress of Oncologists of the Transcaucasian States, 1998, p.301.

 31. Alexidze G., Vepkhvadze R., Gagua R., Chakhunashvili G., Charkviani L., Piradashvili N., Mardaleishvili K., Ordjonikidze G., Nemcadze G., Tsalugelashvili A., Gotsadze D., Kovziridze T., Avaliani A.. The Effectiveness in Applying New Cancerostatic and Immuno­modulating GA-40 Means of Treatment in Treating the Malignant Tumors of  Basic Locality. Scientific-Research Center of Molecular Molecular Biomedicine “Neobios”, Tbilisi Oncological Scientific Center. First Congress of Oncologists of the Transcaucasian States, 1998, p.14.

 32. Alexidze G., Dumbadze G., Moictsrapishvili M., Chakhunashvili G., Tuskia L., Shubladze I., Avaliani A.. Allergic Evaluating Effects of the GA-40 Preparation. Scientific-Research Center of Molecular Biomedicine “Neobios”, Scientific Research Institute of Experimental Clinical Medicine of Tbilisi State Medical University. First Congress of Oncologists of the Transcaucasian States, 1998, p.12.

 33. Gedevanishvili M., Cikharulidze I., Gogitidze N., Alexidze G., Chakhunashvili G., Avaliani A.. The Study of Specific Activity of the GA-40 Means of Treatment on Standard Strains (B-16, Ca-755, LLC, L-1210). Conclusion of the Science Research Center of Experimental and Clinical Medicine of the Tbilisi State Medical University, 1998.

 34. Pirtzkhalaishvili D., Vepkhvadze R., Alexidze G., Chakhunashvili G., Avaliani A.. The Study of the GA-40 Means of Treatment on Primary Cell Cultures of Malignant Human Tumors. Conclusion of Carcinogenic Virus Laboratory of Oncological Scientific Center of the Ministry of Public Health of the Republic of Georgia. 1997, № 293.

 35. G. Alexidze,  D. Pirtzkalaishvili, R.Gagua.Anticancerogenic and immunotropic properties of GA-40 preparation. Saint Andrew the First-Called Georgian University of The Patriarchate of Georgia, Bio-Medical Scientific Research Centre*. Oncological National Center of Georgia**. International conference  “Antineoplastic agents”, Erevan  2012, May.        

 36. G. Alexidze, N. Aleksidze,*D. Pirtzkalaishvili, R.Gagua, R. Vepkhvadz., A New Immunotropic  PreparationGA-40 With Anticancerogenic Properties. Saint Andrew the First-Called Georgian University Of The Patriarchate Of Georgia,  Bio-Medical Technologies Scientific Research Centre* National Cancer Center of the Republic of Georgia., International conference  “Cancer immunotherapy”, Date: 07-JUN-12 to 08-JUN-12  Spanish National Cancer Research Centre, Madrid, Spain.

 37. G. Alexidze, N. Aleksidze,D. Pirtzkalaishvili, R.Gagua, R. Vepkhvadze., A New Anticancerogenic and Immunomodulating Biotechnological Preparation GA-40.

 38. Tbilisi State University Departments of Plant Physiology, Biochemistry, and Biotechnology., National Cancer Center of the Republic of Georgia*** 380009,University str.2, Tbilisi, Republic of Georgia. International conference  “Anticancer drugs”, Istanbul 2012, august. 

 39. Попович Г. Б. Течение гепато-ренального синдрома в условиях токсического воздействия острой гемической гипоксии под действием препарата GA-40 / А. Б. Попович / / Возрастные аспекты предрасположенности организма к вредному воздействию ксенобиотиков: научно-практическая конференция, 18-19 сентября 2008 г.: тезисы доп. — Черновцы, 2008. — стр. 82-83.

 40. Роговой Ю. Е. Влияние препарата Ga-40 на ход гепаторенального синдрома при острой гемической гипоксии / Ю. Е. Роговой, Г. Б. Попович, М. Д. Перепелюк / / Одесский медицинский журнал. — 2009. — Т. 111, № 1. — С. 19-22.

 41. Патофизиологическим анализ влияния препарата Ga-40 и антиоксиданта ионол на биохимические показатели печени при острой гемической гипоксии при ислесследованиы фрагмента печени крыс с помощью вегетативно-резонансного теста «ИМЕДИС-ТЕСТ +» / Ю. Е. Роговый, Л. Г. Архипова, И. Л. Муравьева, Г. Б. Попович / / Теоретические и клинические аспекты применения биорезонансной и мультирезонансной терапии: XИИИ Международная конференция, 2007 г.: тез. докл. — Москва, 2007. — Ч. I. — С. 288-293. 

 42. Роговый Ю.Е. Экспериментальное обобщение антинефросклеротических эффектов препарата GA-40 при тубуло-интерстициальном синдроме / Ю.Е. Роговый, Л.Г. Архипова, И.Л. Муравьева, В.Г. Савка, М.В. Дикал / / Теоретические и клинические аспекты применения биорезонансной и мультирезонансной терапии: XIII Международная конф., 21-22 апреля 2007 г.: тезисы и доклады. - М., 2007. - С. 294-300. 

 43. В.П. Пешка, Ю.Е. Роговой, В.Г. Савка [и др.]. Влияние препарата GA-40 на ориентационную строение и фазовый сдвиг кристаллического вещества почек в условиях развития тубуло-интерстициального синдрома / / / Буковинский медицинский вестник. - 2007. - Т. 11. - № 2. - С. 116-120. 

 44. Роговый Ю.Е. Сравнительный мета-анализ с использованием форест-графика вегетативного резонансного теста «ИМЕДИС ТЕСТ +», биохимических, функциональных, корреляционно-оптического методов в диагностике хронического нефрита Масугы / Ю.Е. Роговый, Л.Г.Архипова, И.Л. Муравьева, М.В. Дикал, В.Г. Савка / Теоретические и клинические аспекты применения биорезонансной и мультирезонансной терапии: XV Междунар. конф., Москва, 10-11 апреля, 2009 г. — 2009. - Т. 1. - С. 32-38.

 45. Пешка В.П. Патофизиологический анализ влияния препарата GA-40 на интенсивность, эллиптичность и показатель двулучепреломления кристаллического вещества при корреляционно-оптическом исследовании почек в условиях развития тубуло-интерстициального синдрома / В.П. Пешка, Ю.Е. Роговой, А.Г. Ушенко, В.Г. Савка / / Достижения биологии и медицины. - 2007. - № 1. - С. 4-8.

 46. N.Jobava, G.Chakhunashvili, K.chakhunashvili, D.Tabutsadze, G.Didava. Possibilities of involvement of preparation “GA-40” in the treatment during some cardiovascular system diseases in childhood. Prophylactic Centre for Mother and Child1, Pediatric Clinicians of State Medical University2, Treating-Prophylactic centre3, Tbilisi, Georgia. 2003.

 47. Великий Н.Н. Преклинические исследования ГА-40. Отчет об определении количественного и качественного состава препарата ГА-40. Первичная структура пептидов, аминокислотный состави молекулярные маасы. - Киев: Институт Биохимии им. Палладина НАН Украины, 2007.

 48. Профессор, доктор Е. Доикич., Клиническиу испытания ГА-40. Лечение онкологических заболеванийииммунотерапевтического лечебного препарата ГА-40 с антиканцерогенными свойствами. Центр квантово-генетической медицины -Загреб, Хорватия. 2011.

 49. Роговой Ю.Е. «Влияние препарата препарата GA-40 и  на состояние печени при острой гемической гипоксии»   XIV Международный конгресс по реабилитации в медицине и иммунореабилитации, Тель-Авив (Израиль), 2010.

 50. К.А.Галахин В патогистологической лаборатории Института онкологии АМН Украины под руководством Президента ассоциации патологов Украины, д.м.н., проф., К.А.Галахина доказана антинеопластическая активность ГА-40 на цитологическом уровне. (МЕЛАНОМА). НИИ онкологии АМН Украины, Киев. 2012.

 51. Ю.М.Лапухин (Академик РАМН РФ, проф.). Директор института), А.К. Мартынов (к.м.н., Зав. Лаборатории). «Исследование иммунотропной активности препарата ГА-40» ГУ НИИ ФХМ РАМН г. Москва «Исследование клеточных и молекулярных механизмов действия препарата ГА-40». ГУ НИИ ФХМ РАМН г. Москва.2008.

 52. Investigation of molecular mechanisms of the anti-carcinogenic action of the GA-40 preparation. The University of Washington, School of Medicine, Department of Pathology. 

 53. Loeb Lawrence A. Head of Cancer Research laboratory, Department of Pathology/ M.D., Ph.D., Professor  США, Вашингтон. 2004.

 54. Rohovyy Yu. Ye., Arhypova L. G., Muravieva I. L., Savka V. G., Dikal M. V. Pathophysiological analysis of the correlation-optical diagnostics of the tubule-interstitial syndrome as a basis of the development process in the kidneys.  Company ALEXIS, Georgia, Tbilisi. Bukovinian State Medical University. (City of Chernivtsi) Ukraine. The Centre of Intellectual Medical Systems “IMEDI”. (City of Moscow) Russian Federation. 2012.

 55. С.А. Лисенко, К.О. Галахин, Т.В. Гордиенко. Влияние иммунотропного препарата  ГА-40 на неоваскуляризацию, метастазирование и уровен  VEGF на моделе экспериментальных опухолей.  Винницкий национальній медицинский университет им. М.И. Пирогова, Винница, Государственное учереждение "Институт рака" МОЗ Украині, Киев, 2012.

 56. D.Pirtzkhalaishvili, R.Vepkhvadze, G.Alexidze, G.Chakhunashvili, A.Avaliani. The Study of the GA-40 Means of Treatment on Primary Cell Cultures of Malignant Human Tumors. Conclusion of Carcinogenic Virus Laboratory of Oncological Scientific Center of the Ministry of Public Health of the Republic of Georgia. № 293, 1997.

 57. M.Gedevanishvili, I, Cukharulidze, N.Gogitidze, G.Alexidze, G.Chakhunashvili, A.Avliani. The Study of Specific Activity of the GA-40 Means of Treatment on Standard Strains (B-16, Ca-755, LLC, L-1210). Conclusion of the Science Research Center of Experimental and Clinical Medicine of the Tbilisi State Medical University, 1998.

 58. G.Alexidze, G.Chakhunashvili. New Georgian Anticancer Drug with Immonomodulating Activity. Future Trends in Chemotherapy. 11 Interdisciplinary World Congress on Antimicrobial and Anticancer Drugs, Palexpo, Geneva (Switzerland), 1994.

 59. G.Alexidze, G.Dumbadze, M.Moictsrapishvili, G.Chakhunashvili, L.Tuskia, I.Shubladze, A.Avaliani. Allergic Evaluating Effects of the GA-40 Preparation. Scientific-Research Center of Molecular Biomedicine. First Congress of Oncologists of the Transcaucasian States, p.101, 1998.

 60. G.Alexidze, G.Dumbadze, G.Chakhunashvili, M.Moictsrapishvili, R.Karchvadze. “The Effectiveness in Applying New Cancerostatic and Immunomodulating GA-40 preparation in Treating the Malignant Tumors”. Medico biological Scientific Research Center “Alexis”, Scientific Research Institute of Experimental Clinical Medicine of Tbilisi State Medical University. First Congress of Oncologists of the Transcaucasian States, p.12, 1998.

 61. G.Alexidze. R.Vepkhvadze, R.Gagua, G.Chakhunashvili, L.Charkviani, N.Piradashvili, K.Mardaleishvili, G.Ordjonikidze, G.Nemcadze, A.Tslugelashvili, D.Gotsadze, T.Kovzuridze, A.Avaliani. The Effectiveness of Applying New Cancerostatic and Immunomodulating GA-40 Means of Treatment in Treating the Malignant Tumors of  Basic Locality. Scientific-Research Center of Molecular Molecular Biomedicine “Neobios”, Tbilisi Oncological Scientific Center. First Congress of Oncologists of the Transcaucasian States, p.14, 1998.

 62. G.Alexidze, G.Dumbadze, G.Chakhunashvili, M.Moictsrapishvili, R.Karchvadze, I.Nioradze, Avaliani. Preclinical Evaluating Means of Safety of GA-40. Scientific-Research Center of Molecular Biomedicine “Neobios”, Scientific Research Institute of Experimental and Clinical Medicine of the Tbilisi State Medical University. First Congress of Oncologists of the Transcaucasian States, p.301, 1998.

 63. Лопухин Ю.М., Мартынов А.К. Исследование иммунотропной активности препарата ГА-40. — М.: ГУ НИИ ФХМ, 2006.

 64. Loeb L.A. Investigation of molecular mechanisms of the anti-carcinogenic action of the GA-40 preparation / Univ. of Washington, School of Medicine, Dpt. of Pathol. — WDC, 20

 65. Rogovoy Y.E., Pechinka A.M.І, Gogitidze Z.Dі., Konovalenko S.V.., Counteraction intoxication with heavy metals: the unique nephroprotective effects of plant peptides.  Practicing doctor. – Vol.8 .№3/2019.

 66. Anatoly Pechonka, Levan Kakliani, Zurab Gogitidze, Sergei Konovalenko, Irina Miroshnichenko., Anti-inflammatory and antifibrotic effects of plant regulatory peptides in patients with steatohepatitis and cirrhosis. Possibilities of prevention of primary liver cancer., Practicing doctor. – Vol.7 .№4 / 2018.

ros-bio-tech-diploma_orig.jpg
ros-bio-tech-medal_orig.png

 

ფორუმის ბიზნეს–პროგრამაში წარმოდგენილი იყო მოხსენება თანამედროვე ფარმაკოლოგიაში მცენარეული პოლიპეპტიდების გამოყენების შესახებ.

GA-40 გახდა გამარჯვებული თანამედროვე ბიოტექნოლოგიისა და ინოვაციური აღმოჩენების პროექტებს შორის და ოქროს მედლით დაჯილდოვდა. 

bottom of page